Børn

Selvom de fleste børn har det godt og det at komme til verden, er det naturligste i verden, så er der desværre flere og flere børn, som får låsninger i nakken samt vrid af det lille bløde kranie og rygsøjlen under fødslen.

babymassage - kolik barn
Uendeligt blidt – men med stor effekt

 

 

 

 

 

Det kan betyde, at barnet dels har mange smerter i fx nakke og ryg og dels senere i livet kan udvikle problematikker vedrørende motorikken, nedsat indlæringsevner og mange andre komplikationer som fx stress, kolik, øreproblemer, søvnbesvær, osv.
Mange forældre har allerede fundet vej til min klinik og er blevet lykkelige for, at de fandt en metode, som hjalp barnet til et liv uden smerter og spændinger.
Nyfødte kommer forbi og bliver tjekket for låsninger i nakke og lænd – nænsomt, smertefrit og naturligt.

HYPPIGE SYMPTOMER

      

Kolik / Maveproblemer

Kolik er et hyppigt problem blandt spædbørn. Under den trange tur gennem fødselskanalen kan der opstå en klemning af nerven til fordøjelsessystemet og symptomerne kan være gylpning, ubehag efter måltid, måske problemer med afføring og luft i maven (kolik) og vågner mange gange ved gråd.
De nænsomme KST-teknikker, hvor jeg løsner de fastklemte nerver i nakken kan i de allerfleste tilfælde hjælpe dit lille barn til at blive smertefrit. Ofte skal barnet ikke have mere end en enkelt eller to behandlinger. Læs mere under Succeshistorier.
Godnat – og sov godt.

 

Urolig baby – eller måske meget stille og passiv?

Stjernebarn

Ligeledes kan fødslen bevirke at nogle børn ”låser” i nervesystemet, så de virker meget urolige, spændte, og har svært ved at holde øjenkontakt – der er opstået fysisk stress under fødslen/graviditeten – og det er svært at trøste barnet.

Passivt barn

Omvendt kan barnet også være usædvanligt stille og næsten være for nemt og passivt.
Dette er mindst lige så vigtigt at være opmærksom på!

Passive babyer kan have ”trukket sig”  og nærmest opgivet sin tilstand fordi  fødslen har forårsaget chok i nervesystemet.
Der kan være så stærke spændinger i nakken og i ryggen, at barnet reagerer ved at ”slutte sig om sig selv” – det bliver indadvendt.
Kranio-sakral terapi løsner nænsomt spændingerne i den lille forpinte krop, og mange forældre oplever, at de får ”et helt andet barn” med hjem allerede efter første besøg.

 

Vrede og Frustration

frustrerede børn

 

 

 

 

 

Børn der reagerer på sin omverden med vrede og frustration har ikke det overskud der skal til, for at imødekomme andres behov.

Barnet kan have ondt – måske helt fra fødslen – og hvordan kan det så vide, hvad normalen er? De børn ‘der støjer mest’ er mest klemt…

Disse børn kan med stor sandsynlighed hjælpes via Kranio-Sakral Terapi.
Både at få rettet de fysiske skævheder i fx nakke og ryg – men også at genvinde det psykiske overskud, som opstår, når kroppen befries for smerter, klemning af nerver osv. Jeg har behandlet mange frustrerede børn i min klinik, og større børn kan oftest selv mærke, når de trænger til behandling igen.

 

Skævt kranie/fladt baghoved

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at spædbarnet sover på ryggen med hovedet skiftevis til højre og venstre for at undgå skæve kranier og flade baghoveder. det anbefales også, at barnet i de vågne timer ligger meget på maven.
Der er desværre mange børn, der ligger for mange timer på ryggen og som følge heraf får skæve kranier eller flade baghoveder.
Et fladt eller skævt kranie kan have en negativ indvirkning på centralneresystemet, da næringstilførsel og blodcirkulation til hjernen er afhængig af fri bevægelighed i nakken og et fleksibelt kranie.

Læger og Sundhedsstyrelsen har i øjebliket fokus på, om der kan være en sammenhæng mellem skæve/flade kranier og indlæringsproblemer samt manglende koncentration.

Oplever du, at dit barns kranie er fladt eller skævt er der hjælp at hente hos Kranio-Sakral terapeuten – jo før, des bedre resultater.
Man kan ikke behandle et spædbarn for tidligt.


Det er en misforståelse, at helt spæde babyer ”har en stærk ryg”, fordi de meget tidligt kan holde hovedet selv.
Det er oftest et sikkert tegn på, at barnet simpelthen ikke kan andet pga. spændinger i nakken!